Het jaaroverzicht van Nicolas Maes (Liantis): “Het is essentieel om niet alleen technische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook soft skills.”

Wie ben je?

Bij Liantis ben ik verantwoordelijk voor sales, marketing en alle klantgerichte activiteiten. Ik heb een bijzondere passie voor accountants niet alleen vanuit mijn functie binnen de groep maar vooral ook vanuit mijn persoonlijke geschiedenis. Ik ben letterlijk opgegroeid in een accountantskantoor, met beide ouders als accountant.
En vanuit die grote interesse voor het accountantsberoep denk ik bij Liantis systematisch mee over hoe wij de essentiële rol, die accountants in het ondernemersweefsel spelen, kunnen ondersteunen en versterken. Het Liantis doel daarbij is simpel, hoe kunnen we beter samen werken, samen werken met de accountant én samen werken met de ondernemer.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Natuurlijk kunnen we er niet omheen: 2023 was op vele vlakken niet meteen rooskleurig. Denk maar aan de wereldwijde instabiliteit en de gruwelijke gevechten aan de verschillende oorlogsfronten. Mijn gedachten zijn dus zeker ook bij de vele mensen die het in 2023 moeilijk hebben gehad.
Anderzijds – en meer beroepsgerelateerd – viel de opvallende versnelling van digitalisatie op het afgelopen jaar. De aandacht voor de ontwikkelingen en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) was prominent aanwezig. De opkomst van diverse AI-tools is opmerkelijk en we kunnen in de komende jaren ingrijpende veranderingen verwachten. Deze veranderingen zullen aanzienlijke invloed hebben op zowel ons persoonlijke leven als onze manier van werken.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Momenteel onderscheidt de accountancysector zich door een significante verschuiving van de traditionele rol van de accountant als louter cijferaar naar een meer strategische positie als adviseur. Deze ontwikkeling is niet nieuw, maar zet zich wel intensief verder. Hierbij evolueert de accountant verder van vertrouwenspersoon naar een onmisbare én essentiële partner voor ondernemers, en al wie het ondernemerschap, zoals wij bij Liantis, nauw aan het hart ligt.
Een grote katalysator achter deze transformatie is de digitalisatiegolf. Deze stelt accountants niet alleen in staat om taken op een efficiëntere wijze uit te voeren, maar maakt ook een overvloed aan diepgaande inzichten mogelijk. De mogelijkheden van geavanceerde digitale tools stellen accountants in staat om niet alleen historische financiële gegevens te analyseren, maar ook om real time informatie te benutten voor een meer proactieve en strategische advisering.
Daarnaast merk ik dat de groeiende complexiteit van regelgeving en compliance-eisen de behoefte aan hoogwaardige adviesdiensten verder heeft versterkt. In dit landschap van verandering blijft het voor accountants essentieel om hun technologische vaardigheden bij te schaven en zich aan te passen aan deze evoluerende rol, zodat zij waarde blijven toevoegen aan ondernemingen in een steeds dynamischer zakelijk klimaat.

Wat verwacht je dat de economie zal doen in 2024? En welke impact zal dit hebben op de sector?

Volgens experten en objectieve indicatoren wijst alles erop dat de economie in 2024 een verdere heropleving zal doormaken. De toegenomen aandacht voor cruciale thema’s zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid, geopolitieke spanningen en cyberveiligheid blijft niet alleen relevant, maar oefent tevens een invloed uit op diverse sectoren.
Een voorbeeld hiervan is de opkomst van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), waarbij accountants een mogelijke sleutelrol kunnen vervullen. Hoewel dit nog in een pril stadium verkeert, tekent zich nu al een beeld af waarin accountants een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van SDG’s in België. Het zou zomaar kunnen dat accountants een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van bedrijven in het rapporteren en verifiëren van duurzaamheidsinformatie. Bovendien kunnen accountants hier ook als adviseur fungeren, waarbij ze bedrijven begeleiden en ondersteunen bij het verbeteren van hun duurzaamheidsstrategie en -prestaties.
Deze ontwikkelingen benadrukken de groeiende behoefte aan een proactieve en veelzijdige benadering binnen de accountancysector, waarin het vermogen om duurzaamheid te integreren in financiële rapportages en strategische adviezen van cruciaal belang zal zijn. In het licht van deze evoluties dienen accountants hun expertise verder te verbreden en zich voor te bereiden op een dynamische rol die niet alleen financiële integriteit waarborgt, maar ook bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Wat moeten we in 2024 echt anders gaan doen?

In 2024 moeten we onze benadering van opleidingen en vormingen aanzienlijk heroverwegen. Dat geldt voor iedereen, en zeker in een sector waar kennis een cruciale factor is. Het is zo ontzettend belangrijk dat we blijven investeren in het ontwikkelen en actualiseren van zowel technische competenties als soft skills. Zeker dat laatste wint aan belang, zowel in het omgaan met medewerkers als in het omgaan met klanten.
Als ik daarbij denk aan digitalisatie, dan kan een digitale transformatie groot of klein alleen maar effectief geïmplementeerd worden wanneer alle medewerkers volledig betrokken zijn in deze transitie. Want verandering kan al eens op weerstand botsen, ook bij medewerkers. Het is daarom essentieel om niet alleen technische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook de soft skills. Het begeleiden van medewerkers in dergelijke veranderingen is van essentieel belang, waarbij een holistische aanpak gericht op technische bekwaamheid, samenwerking en aanpassingsvermogen noodzakelijk is. Het is deze integratie van technologische en menselijke aspecten die de sleutel vormt tot een succesvolle en duurzame evolutie binnen de sector.

Welke technologie (naast AI en e-invoicing) of strategie zie je in 2024 compleet doorbreken?

In 2024 wordt verwacht dat blockchain, naast alomtegenwoordige technologieën zoals AI en e-Invoicing, een mogelijke doorbraak zal ervaren. Deze gedecentraliseerde en gecodeerde gegevensregistratietechnologie belooft transparantie, veiligheid en efficiëntie op verschillende niveaus. De veelzijdigheid van blockchain strekt zich uit tot uiteenlopende toepassingen, maar binnen de accountancysector zijn de mogelijkheden veelbelovend.
Het kan auditprocessen vereenvoudigen, fraudebestrijding versterken en rapportering versnellen. Deze technologische vooruitgang vereist echter een wederzijdse inspanning van zowel de industrie als wetgevers. Als de regelgevende kaders zich aanpassen aan de snelle technologische ontwikkelingen, kan blockchain een grote impact hebben op de accountancypraktijk, waarbij processen niet alleen worden gestroomlijnd maar ook worden versterkt in termen van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Het is van cruciaal belang voor professionals in de sector om alert te zijn op deze opkomende mogelijkheden en hun vaardigheden aan te passen om optimaal te profiteren van de evoluerende technologische landschappen.

Welk advies wil je geven aan kantoren die moeite hebben met de snelheid van verandering?

Voor kantoren die moeite hebben met de snelheid van verandering, is het cruciaal om niet alleen de verandering te omarmen, maar deze actief te begeleiden en vorm te geven. Het eerste en meest fundamentele aspect is het aanpassen van de mindset: verschuif de focus van reactief handelen naar proactief initiatief nemen. Verandering moet niet als een obstakel worden gezien, maar als een kans om te groeien en te verbeteren. Is dat makkelijk? Nee, dat merken we ook bij andere ondernemingen, zowel klein als groot.
Een sleutelfactor voor succes in deze transitie is open communicatie. Dat hebben we ook duidelijk gemerkt bij eigen verandertrajecten binnen Liantis. Maak verandering bespreekbaar binnen het kantoor, zowel met medewerkers, collega’s en klanten. Het betrekken van het voltallige team bij dit proces is van onschatbare waarde om een gemeenschappelijke basis te creëren. Door iedereen te betrekken, ontstaat er een gedeeld begrip van de richting die het kantoor inslaat en waarom bepaalde stappen worden genomen. Hiermee voorkom je misverstanden en vergroot je de betrokkenheid van het team.
Daarnaast is het van belang om een cultuur van continue verbetering te omarmen. Moedig medewerkers aan om nieuwe vaardigheden aan te leren, te experimenteren en feedback te geven. Verandering is een dynamisch proces, en door een omgeving te creëren waarin leren en aanpassen wordt gestimuleerd, kan het kantoor veerkrachtig inspelen op de uitdagingen van een snel veranderende omgeving. Kortom, verandering is niet alleen onvermijdelijk, maar het biedt ook de mogelijkheid om de veerkracht en concurrentiepositie van het kantoor te versterken.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Vanuit mijn vele contacten met ondernemers raak ik altijd opnieuw geïnspireerd door die ondernemers die passie, focus én een enorme realiteitszin weten te combineren. Ik vind het bewonderenswaardig hoe zo’n ondernemers met een enorme focus hun droom realiseren, steen voor steen. Soms heel groot en soms klein, maar ze blijven met een laser-focus gaan voor hun ultieme doel.

Dank je Nicolas. Erg veel succes met Liantis!

Lees verder op de site van AccountancyVandaag

Mis niets

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis niets! Schrijf je nu in voor de wekelijkse update over accountancy.

Volg ons op LinkedIn

— MAGAZINE

Gratis vakmagazine, voor de Belgische accountant

Lees ook...

Het jaaroverzicht van Wouter Van de Velde (umain): "Odoo is zich aan het positioneren."

Wie ben je? Co-CEO van umain. Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar? De snelle opgang van AI in bepaalde ...

Het jaaroverzicht van Bert De Bie (Liberoo): "Praat, praat, praat met collega's die open staan om mee te denken."

Wie ben je (voor de lezers)? Ik ben CEO bij liberoo . Mijn educatieve basis ligt in de opleiding accountancy en fiscalit...

Het jaaroverzicht van Nicholas De Nil (Bizzcontrol): "De meeste faillissementen ontstaan door een te laag begrip van financiële cijfers."

Wie ben je? Ik ben CEO en co-founder van Bizzcontrol. De missie van Bizzcontrol is om ondernemers te helpen betere besli...

Het jaaroverzicht van Raf Dom (SBB): "In 2024 gaan we terug actief op overnamepad."

Wie ben je? Mijn naam is Raf Dom. Sinds september 2022 ben ik CEO van SBB Accountants & Adviseurs, één van de groots...

Pionieren in inspiratie en innovatie voor Accountants

Het jaar van AccountancyVandaag Enkele maanden terug kondigden we onze fusie aan met Boekhouderstotaal. Nu zijn we uitge...

Het jaaroverzicht van Domien Claeys (Silverfin): "Het is een spannende tijd waarin we getuige zijn van een revolutie die de manier waarop we leven en werken transformeert."

Wie ben je? Ik ben de General Manager van Silverfin België. Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar? Het af...

Het jaaroverzicht van Peter Verschelden (Moore): "Voor onze sector breken gouden tijden aan."

Wie ben je? Accountant en bedrijfsrevisor; tweede generatie en voorzitter van Moore Belgium. Ik voel me vooral de “bewak...

Het jaaroverzicht van Nathalie Calle (PIA Group): "Het gaat niet over anders. Het gaat over flexibeler en sneller."

Wie ben je? Ik ben Nathalie Calle, CEO van PIA Group Belgium. Mensen verbinden om samen bergen te verzetten en doelstell...

Het jaaroverzicht van Bart Van Coile: "Politiekers, schat ons beroep nu eindelijk eens naar waarde."

Wie ben je? Bart Van Coile, nog even 59 jaar en gecertificeerd fiscaal accountant en oprichter van kantoor Van Coile &am...

Het jaaroverzicht van Brecht Vanderper (Bofisc): "Onze klanten verwachten dat we een klankbord zijn voor hun economische beslissingen."

Wie ben je? Met veel enthousiasme ben ik in 2006 gestart met Bofisc. Na een gestage groei in de beginjaren werd er besli...

Het jaaroverzicht van Lieven Delzeyne (Acerta): "Het doet me plezier dat accountantskantoren laagdrempelig blijven voor hun klanten."

Wie ben je? Mijn naam is Lieven Delzeyne, 51 jaar, Sales Director Accountants bij Acerta. Ik stuur de Trusted Business A...

Het jaaroverzicht van Geert Spapen (A-Chief): "Durf springen om de trein van verandering niet te missen."

Wie ben je? Al vrij vroeg in mijn carrière startte ik zelf met ondernemen en het ondernemerschap blijft me nog steeds tr...

Waar ben je naar op zoek?

Vind snel en eenvoudig het laatste nieuws, informatieve blogs, interessante pagina’s en boeiende evenementen.