Uw vak, accountancy, is people business en dienstverlening. En de betrouwbaarheid en loyaliteit is twee kanten op erg groot. Daarom evolueren en innoveren accountantskantoren erg langzaam vinden ook veel collega vennoten zelf. Hoe staat het met het ondernemerschap in uw kantoor?

Als KMO accountant bent u vaak de vertrouwenspersoon (al jaren) van de ondernemer enerzijds en de ondernemer legt zijn vertrouwelijke zaken anderzijds niet snel bij een ander neer. In de praktijk zien we dat deze loyaliteit er veelal voor zorgt dat accountantskantoren geen duidelijke keuzes (durven te) maken vóór cliënten die ze nog (wel) kunnen en willen bedienen vs. cliënten die men beter niet meer kan, of wil bedienen (aansluitende op missie, visie en kernwaarden).

Met de toenemende wet- en regelgeving en omstandigheden waar u geen invloed op had zoals Covid-19, hebben veel kantoren het de afgelopen jaren alsmaar drukker gekregen. Qua omzet en rendement vaak mooie ontwikkelingen. Op het vlak van werkdruk, werkplezier en waardering van cliënten niet altijd mooie ontwikkelingen.

In deze column focus ik me specifiek op de uitdagingen van de ondernemende accountant ofwel de vennoten. Zij voorzien ons namelijk dagelijks van de nodig inzichten en inspiratie om ons mooie werk te kunnen doen.

Oplossingsrichtingen

Oplossingsrichtingen voor de druk die veel collega vennoten op dit moment ervaren,
vindt men met name in:

 1. Lineaire groei, aanname nieuwe medewerkers (of openstellen vacatures);
 2. Verdere digitalisering van de kernprocessen en repeterende werkzaamheden;
 3. Prijsverhogingen doorvoeren;
 4. Aansluiten bij een groter kantoor;
 5. Overname door private equity.

Maar, waarom bent u als vennoot ooit begonnen als ondernemer in de accountancy? Wat was toen uw missie en visie? Waarom wilde u ondernemen in de accountancy? Waar wilde u onderscheidend in zijn? En hoe dragen bovenstaande oplossingsrichtingen daaraan bij voor u en uw kantoor?

ad. 1 Lineair groeien door het aantrekken van nieuwe medewerkers is erg lastig op dit moment weten we van veel kantooreigenaren.

ad. 2 Verdere digitalisering van de kernprocessen en repeterende werkzaamheden zou tijdwinst op moeten leveren. In veel gevallen lukt dit ook steeds beter, de werkdruk bij de meeste kantoren die wij spreken blijft echter enorm hoog.

ad. 3 Prijsverhogingen doorvoeren, zeker dit jaar hebben veel kantoren de prijzen eens goed gecorrigeerd, in Nederland vaak met 9 – 15%. Ook de cliënten waar men liever afscheid van zou nemen en waar men dit met een “forse” prijsverhoging heeft getracht, blijven deze cliënten vaak toch loyaal, of ze kunnen nergens anders terecht.

ad. 4 Aansluiten bij een groter kantoor, hierdoor is er vaak sprake van een bundeling en verbreding van krachten. Grotere kantoren beschikken vaak over meer “staff” functies voor een gezonde doorgroei en ondernemerschap binnen het kantoor. Meestal leveren de vennoten van aansluitende kantoren hierbij zelfstandigheid en ondernemerschap in. Men komt terecht in een grotere maatschap/directie of men levert het ondernemerschap volledig in. Of de werkdruk voor de medewerkers lager wordt is dan afhankelijk van het te voeren beleid, en het maken van strategische keuzes door de nieuwe organisatie. In de praktijk zie ik op dit vlak nog niet veel veranderen.

ad. 5 Nagenoeg dezelfde veranderingen als bij voornoemde oplossingsrichting. Waarbij private equity mogelijk meer ondernemend en rendement technisch naar het accountantskantoor / accountancy vak kijkt dan grotere samenvoegingen.

Ondernemen in accountancy

Ondernemen in accountancy is net als ondernemen in ieder andere tak van sport. De loyaliteit van cliënten is echter een heel grote plus, maar (de wederzijdse) loyaliteit vormt tevens ook steeds meer de bottleneck.

Iedere vennoot is er mee bezig in meer of mindere mate: keuzes maken, keuzes die passen bij uw missie en visie als ondernemer, bij de klanten die u en uw collega’s graag bedienen en met de dienstverlening die daarbij past en waar cliënten behoefte aan hebben.

Schaalvergroting (linear) is slechts een van de vele keuze mogelijkheden maar, vanuit (risico- en continuïteitsdenken) wordt hier momenteel wel steeds meer de keuze voor gemaakt. In Nederland zien we dat kantoren tot ca. 60 medewerkers, met name omwille van de toenemende wet- en regelgeving en kwaliteitsdruk op de audit activiteiten, steeds meer bezig zijn met de toekomst van het kantoor en een bijpassende strategie.

Staat u als ondernemende vennoot ook op het punt om keuzes te maken? Overweeg dan zeker ook de keuzes die dichtbij uzelf liggen, vanuit uw kracht en ondernemerschap.

Groeien kan ook anders

MAAR, groeien kan ook anders. Naast het groter worden in aantal mensen, cliënten en omzet (linear) kan zeker ook gekeken worden naar het opschalen van:

 • De gemiddelde cliëntwaarde;
 • De gemiddelde cliëntkennis
 • Het pallet / pakket van dienstverlening per cliënt;
 • De gemiddelde omzet per medewerker;
 • De afwisseling van werkzaamheden per medewerker;
 • Of juist de diepgaande specialisatie per medewerker;
 • De waardering van en voor cliënten;
 • Het werkplezier (allround);
 • Lagere werkdruk.

Dit zien we namelijk veel meer bij de kleinere kantoren, die meer beschouwd kunnen worden als een zgn. Boutique firm. Dit zijn met name kantoren die zich specialiseren en onderscheiden in bepaalde niches (qua branche, omvang/levenscycli onderneming, type ondernemer, type dienstverlening). Vaak worden de vennoten bij deze kantoren gedreven door werkplezier, cliëntwaardering, specialisatie en cliëntwaarde. Deze kantoren laten per cliënt, per medewerker en per uur vaak ook nog eens een beter rendement zien dan grotere kantoren, en zeker ook op het vlak van werkplezier en de klantrelaties doen deze kantoren het erg goed.

Staat u als ondernemende vennoot ook op het punt om keuzes te maken? Overweeg dan zeker ook de keuzes die dichtbij uzelf liggen, vanuit uw kracht en ondernemerschap.

Het maken van keuzes is niet eenvoudig maar is nu in deze tijd van schaarste wellicht makkelijker dan ooit. U staat aan het roer! En, u onderscheiden in de branche is relatief heel gemakkelijk, immers (bijna) iedereen doet het (het)zelfde.

Deze column is geschreven op persoonlijke titel.

Luuk Haegens MSc RAB
Waarderegisseur, Trainer, Coach en Auteur


Onze columnisten zijn experts in de accountancy in brede zin. Ze schrijven in eigen naam. Deze opiniebijdragen hebben geen commercieel doel maar willen ons aan het denken zetten.

Lees verder op de site van Luuk Haegens