In een opvallend vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Dendermonde) van 18 oktober 2021 werd een accountantskantoor dat instond voor de opmaak van het financieel plan, veroordeeld in vrijwaring, voor de helft van de oprichtersaansprakelijkheid, wegens een schending van haar adviesplicht.

De rechtbank oordeelde immers dat wanneer “de beroepsoefenaar van een cijferberoep op basis van de informatie die hij verkrijgt een financieel plan opstelt waaruit blijkt dat er financiële moeilijkheden te vrezen zijn op korte termijn, hij de plicht heeft het advies te geven om met een dergelijk financieel plan de vennootschap niet op te richten, of vooraleer deze op te richten bijkomende middelen ter externe financiering te zoeken.”

Lees verder op de site van Marlex