Wanneer bedrijven jobs zo inrichten dat ze beter aansluiten bij de beschikbare talenten op de arbeidsmarkt, kan dat een antwoord zijn op het tekort aan talent én de toenemende werkloosheid.

Op de huidige arbeidsmarkt zijn vraag en aanbod niet in overeenstemming. Die mismatch levert problemen op voor bedrijven die het gespecialiseerde talent dat ze nodig hebben, niet vinden. ‘Vandaag zijn er vooral veel vacatures voor hooggeschoolden, terwijl het gros van de werklozen eerder op zoek is naar een lager geschoolde job. De competenties van een grote groep mensen sluit niet aan bij wat werkgevers vragen, terwijl het aanbod van werkgevers onvoldoende aansluit bij dat wat deze mensen zoeken in hun werk. Oorzaak van deze mismatch is de upgrading van taken en door werkgevers gevraagde competenties’, zegt Bart Moens. Moens is docent-onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Sociaal Werk van Odisee. Hij doet onderzoek rond de inclusieve arbeidsmarkt. Bij MooiWerkMakers probeert hij die mismatch te corrigeren onder andere met job redesign.

Inspirerend voor accountancy?

Lees verder op de site van ManagementTeam