De accountancy kent eigenlijk maar twee bekende verdienmodellen, namelijk ‘Uurtje factuurtje’, het abonnementsmodel of een mix hiervan. In andere sectoren worden al veel meer verdienmodellen gebruikt en het is dan ook vreemd dat de accountancy zich maar beperkt tot slechts een aantal verdienmodellen. Daarom delen wij hierbij het boek ’50 verdienmodellen’, puur ter inspiratie.

In het boek worden vele verschillende verdienmodellen beschreven. Welke zijn er en hoe zou je deze op een slimme manier kunnen inrichten in een online of offline omgeving?

Belangrijk hierbij is het maken van goede afwegingen waarbij niet alleen omzet belangrijk is, maar ook de tijd en energie die je in het verdienmodel stopt, om het nog maar niet te hebben over de centrale rol van toegevoegde waarde.

Lees verder op de site van Managementkompasgroep