ITAA-verkiezingen: Patrick Deleu

Wie ben je en waarvoor ben je kandidaat?

Ik ben fiscaal accountant, ondervoorzitter van BBB en na een carrière van 20 jaar als international product manager voor de accounting en tax solutions bij een wereldwijde marktleider in ERP-oplossingen voor de automotive, recent gestart bij de PIA Group waar compliance, audit & risk mijn speelterrein is.

Al 20 jaar ben ik geëngageerd voor het beroep, zowel via de beroepsvereniging, het opzetten van een vormingsprogramma voor stagiairs, het doceren, maar ook door het opnemen van mandaten en verantwoordelijkheden in het instituut (BIBF, nu ITAA).

Wat zijn jouw specifieke voorstellen voor het ITAA?

Jongeren aantrekken tot het beroep door hen meer inzicht te geven hoe gevarieerd en uitdagend ons beroep is en daarbij de ingezette hervorming van het stagetraject verder uitwerken zodat diploma’s en het toelatingsexamen meer op elkaar zijn afgestemd.

Keuze voor de toekomst door het omarmen van de digitalisering en door de juiste steun te bieden aan de leden om ervoor te zorgen dat iedereen meekan in deze evolutie van ons beroep. Ook een grondige evaluatie en herwerken van de kwaliteitstoetsing als steun voor de leden.

Uitwerken van ondersteunende maatregelen voor de leden in het kader van wettelijke verplichtingen zoals AWW, UBO, …

Waarop moet het ITAA volgens jou meer inzetten?

Na het realiseren van de fusie is het nu tijd voor de volgende stappen.

Het ITAA moet zelf een toonbeeld worden van kwaliteit en een efficiënte, dienstbare en bereikbare organisatie zijn waarbij de mens (het lid) centraal staat. Het ITAA moet een organisatie worden welke ons beroep meer doet (h)erkennen. We spelen een cruciale rol in de economie en dit moeten we bij de stakeholders in het algemeen en in politieke kringen in het bijzonder steeds opnieuw benadrukken om die (h)erkenning te verkrijgen.

Betere, duidelijkere, tijdige maar ook vriendelijkere communicatie naar de leden met een sterk intern personeelsbeleid.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de accountancysector in België en hoe denk je ze aan te pakken?

Naast werkdruk (en overlast aan regelgeving), tekort aan werkkrachten, heb je de digitalisering en de duurzaamheidsrapportering.
Aardig wat uitdagingen.

  • Werkdruk: De ondernemingen blijven veel beroep doen op onze diensten (een blijk van waardering voor onze inzet en kwaliteit). De overheid blijft taken bij ons leggen (een blijk van erkenning van onze kwaliteit en het falen van de overheid in deze). Veel verwachtingen mogen we hier niet koesteren maar er moet toch aan gewerkt worden. We moeten ervoor ijveren dat de werkdruk en de aansprakelijkheid bij onze leden niet toeneemt (eerder vermindert). Maar ook de oplossing zal eerder liggen bij de aantrekkelijkheid van het beroep en het verhogen van de instroom door samenwerkingen met Hogescholen en Universiteiten. De uitstroom van ervaren mensen uit ons beroep proberen tegen te gaan. Door ze in het beroep te houden behouden we kwaliteit, ervaring en werkkracht binnen het beroep.
  • De sensibilisering rond de noodzaak van digitalisering blijven aanhouden en vooral leden waar mogelijk hulpmiddelen aanreiken en ondersteunen bij de nodige verandering die dit omvat (zonder dat hiervoor bijkomende financiële middelen nodig zijn bij ITAA).
  • De sensibilisering starten rond de onvermijdelijke duurzaamheidsrapportering die op ons afkomt. Dit wordt met zekerheid een/ons verhaal, waar veel leden nu denken dat dit nog veraf is. Het is de rol van ITAA om juist iedereen bewust te maken dat dit eerder voor morgen is dan voor overmorgen en dat de accountants en belastingadviseurs hier een cruciale rol kunnen en moeten in spelen.

Wat wens je de accountancysector toe?

Visie, kwaliteit en het respect dat ze verdient. Een overheid die de sector als een volwaardige partner ziet en waardering heeft en geeft voor de inzet van de leden in het goed functioneren van de economie van het land.
We wensen onze sector ook veel jonge, gedreven en ambitieuze mensen die de handschoen willen opnemen en het beroep bestendigen naar de toekomst.
Een overheid die “mee” die toekomst maakt en ons niet “kraakt”. Een wetgever die bezint voor hij begint en ons meer op voorhand interpelleert.

Hoe zie je de rol van technologie en digitalisering in de accountancysector? En welke stappen zou je nemen om de sector meer te laten innoveren?

Zie reeds tal van aanvullingen hiervoor. De digitalisering zal een invloed hebben op tal van aspecten van de kantoren. Ook de evolutie naar e-invoicing en Continuous Transaction Control zal een belangrijke impact hebben op de sector en in de samenwerking met de cliënten. Maar niet zoals sommigen verwachten dat er een daling van de omvang van het werk zal ontstaan. Integendeel. Er zal een evolutie zijn in de werkzaamheden gezien meer manuele taken overgenomen worden door systemen. Nazicht van deze systemen en duiding rond de resultaten ervan worden mede onze opdracht. Daarnaast zal data-analyse ons de kans geven om onze cliënten net meer toegepaste info en toegevoegde waarde te geven. Deze meerwaarde die onze sector kan geven zal heel veel cliënten tevredenstellen.

Het ITAA moet de leden aantonen dat technologie en de bijhorende digitalisering een uitdaging is die een mooiere toekomst brengt, weliswaar met een evolutie van de inhoud van het werk van repetitief naar meer kwalitatief met een hogere toegevoegde waarde. De druk van de deadlines zit voor een groot stuk bij het repetitief werk en dus is het voordeel van automatisering door de digitalisering dat deze druk een stuk kan opgevangen worden.

Hoe wil je de samenwerking tussen de verschillende beroepsverenigingen in de accountancysector bevorderen en de belangen van alle leden behartigen?

Juist door het ITAA dichter bij de leden te brengen (en dus bij de lokale beroepsverenigingen) en de eigenheid van iedere accountant en belastingadviseur tot uiting te laten komen. Dit kan door de stage lokaal te laten gebeuren, vooral dan de begeleiding van de stage, door de schriftelijke examens mogelijks lokaal te laten afleggen enz.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door de passie van onze leden voor hun werk en hun cliënten en de centrale rol van ons beroep in het economisch leven.

Dank je Bart en erg veel succes met de verkiezingen!

Deze reeks over de ITAA-verkiezingen heeft tot enig doel om kandidaten de kans te geven hun inhoudelijk programma te delen. Op geen enkele manier wil AccountancyVandaag een invloed uitoefenen op deze verkiezingen. AccountancyVandaag heeft geen letter gewijzigd aan de originele tekst van de kandidaten. Alle kandidaten hebben de kans gekregen hieraan deel te nemen. De volgorde waarin we de kandidaten aan bod laten komen, is volgens instroom.

Lees verder op de site van AccountancyVandaag

Mis niets

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis niets! Schrijf je nu in voor de wekelijkse update over accountancy.

Volg ons op LinkedIn

— MAGAZINE

Gratis vakmagazine, voor de Belgische accountant

Lees ook...

Vier Accountancy trends in 2024 die zich doorzetten

Als één van de seniors bij Silverfin heeft Sylvie Den Ticht dagelijks contact met haar groot netwerk in accountancy. Zij...

Artificial intelligence (AI) zet domper op vertrouwen

(en dat is eigenlijk goed nieuws voor accountants) AI is hot. En van alles wat naar een hype ruikt, hebben internet, med...

Google's perspectief: de onmisbare rol van AI in Accountancy

Artificial Intelligence, kortweg AI, domineerde de voorbije maanden tal van nieuwsberichten en gesprekken. Daarbij is de...

AI zal geen jobs kosten, maar de inhoud van het werk van accountants wel danig veranderen

Onderzoek Acerta: Hoe kijkt accountancysector naar  opmars van AI? De accountancysector staat grotendeels positief tegen...

Klantenstop bij accountants: bedreiging of opportuniteit?

Een nijpend tekort aan accountants en de toenemende regeldruk leiden tot een alarmerende trend: klantenstops bij account...

Helft accountants weigert nieuwe klanten

Hoge werkdruk en personeelstekort leiden tot klantenstops bij boekhouder-accountants ​ Complexe regelgeving en toenemend...

Enquête onthult: 69,1% accountants kampt met deadlinedruk, maar praten helpt

In november 2023 deed AccountancyVandaag via de wekelijkse nieuwsbrief een enquête om de stijgende werkdruk te meten. 84...

Speak up, duurzame Accountant!

In mijn glazen bol voor 2024 is er één ding kristalhelder: duurzaamheid wordt steeds belangrijker! Onder invloed van de ...

Over DIY-sollicitanten en Bicky Burgers

Spontane sollicitaties, ze worden zeldzaam. Althans dat is mijn ervaring. Het hoeft niet te verbazen dat heel wat werkzo...

Kiezen is niet verliezen

Je strategie bepalen in een snel veranderende accountancymarkt Haast wekelijks kondigen accountancybedrijven overnames a...

Teleurstelling en hoop: wat rest na de 28ste Klimaatconferentie

De nasleep van COP28 laat me met zeer gemengde gevoelens achter. Er is een akkoord over “een overgang weg van foss...

4 opvallende consumententrends uit het Deloitte's digitale trendrapport

Generatieve AI: een revolutionaire trend In 2023 is generatieve AI uitgegroeid tot een centraal thema in de digitale wer...

Waar ben je naar op zoek?

Vind snel en eenvoudig het laatste nieuws, informatieve blogs, interessante pagina’s en boeiende evenementen.