Het is al lang geen nieuws meer: de Belgische wagenfiscaliteit zal binnenkort opnieuw grondige wijzigingen ondergaan. De wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit voorziet enerzijds in een uitdoofscenario van de fiscale aftrekbaarheid voor niet-emissievrije wagens. Anderzijds volgt in een latere fase ook de gedeeltelijke afbouw van de fiscale aftrekbaarheid voor emissievrije wagens. De gemiddelde ondernemer ziet het bos door de bomen niet meer. Duidelijke advisering van de accountant bij de aanschaf van een nieuwe wagen is bijgevolg essentieel…

Accountant, welke wagen moet ik kiezen?

Lees verder op de site van Jubel