Door de digitalisering hebben accountants en belastingadviseurs steeds minder taken met weinig toegevoegde waarde, waardoor ze zich kunnen toeleggen op de begeleiding van ondernemers. Dat is de overtuiging van Marc Van Thournout, fiscaal accountant, docent beheersinformatica en lid van het uitvoerend comité van het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants).

Welke gevolgen heeft de digitalisering op jullie beroep?

‘We kunnen ons steeds meer concentreren op advies, begeleiding en coaching, dus meer op het menselijke aspect! Onze multidisciplinaire benadering en grondige analyse van de financiële situatie van bedrijven zorgen voor meer toegevoegde waarde, en dit in een context waar ondernemers een nauw contact op prijs stellen. Ik geef een concreet voorbeeld: om een financiering te krijgen bij de oprichting van een bedrijf, moeten de meeste bankverrichtingen gebeuren via IT-tools van de bank. De accountant kan zich in dat geval volledig vrijmaken om de initiatiefnemer van het project daarbij te begeleiden.’

Lees verder op de site van DeTijd