Data verzamelen, automatisch verwerken, analyseren, controleren, toepassen, presenteren en verzenden. Wie gaat dat allemaal overzien? Jij! Als regisseur van het (financiële) dataproces. Welkom in de wereld van de accountant als dataregisseur!

In rap tempo zien we in allerlei sectoren data een hoofdrol krijgen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Voorspellende waardes en signalering worden mogelijk door standaardisatie van data en toegankelijke en beschikbare technologie. Als data het nieuwe fundament is voor andere sectoren, dan is het naïef om te denken dat dit in onze sector niet zou gaan spelen.

De kunst is om correcte data te verzamelen, kwalitatieve verwerking uit te voeren en met jouw waarborg, bijvoorbeeld digitaal ondertekend, data veilig aan te leveren aan uitvragende partijen. Maar de grootste uitdaging zit in een toepasbaar advies voor de klant. En daar zit een probleem. We hebben veel klanten waar we veel werk voor uitvoeren, maar hoe krijgen we vanuit de data een voor de klant toepasbaar advies. En dat op het moment dat het nodig is. En daarbij is elke klant uniek in haar informatiebehoefte en sturing. De sleutel in deze ontwikkeling bij kantoren is de mate van aanwezige interne kennis. Denk nu niet meteen: hoe kom ik aan mensen die dit allemaal gaan doen? Het probleem van het vinden van de juiste mensen zal zich niet oplossen. Denk daarom eerder: welke techniek gaat mij daarbij helpen?

Lees verder op de site van Docco