Gemiddeld besteden accountants zo’n 15 min per dossier om tijdens de kwartaalafsluiting alle facturen verzameld te krijgen.

Tijd die toch al zo schaars is en dus enorm kostbaar.

Enkele sociaal secretariaten zijn in actie geschoten om de accountants tegemoet te komen, waaronder Partena Professional.

De accountants met klanten bij het sociaal secretariaat van Partena Professional kunnen via de Accountant Desk doorgeven op welke manier zij de facturen van hun klant willen ontvangen en zij doen dan de rest.

Men kan kiezen uit 3 opties:

1. factuur als bijlage (pdf) via email

2. aflevering via het platform Billtobox

3. rechtstreekse aflevering in de boekhoudsoftware via het Open Peppol Netwerk.

Volgens Stijn de Jong van Partena Professional is dit slechts een tussenstap alvorens er zal worden overgegaan naar één gezamenlijk platform om de uitwisseling van factuurgegevens en boekhoudkundige data van alle sociaal secretariaten (en op termijn ook de sociaal verzekeringsfondsen) te faciliteren.

Maak maar eens de simpele optelsom van de tijd die een accountant spendeert aan het verzamelen en manueel ingeven van dit soort gegevens. Daar komt nog bij dat de systemen van de sociaal secretariaten en sociaal verzekeringsfondsen niet of niet optimaal met elkaar communiceren om er als accountant optimaal van te profiteren. Ook zijn er klanten die bij verschillende leveranciers aangesloten zijn voor het beheer van hun loondossier en het verzekeren van hun inkomen. In dat geval is het als accountant dubbel afzien.

Tijdens onze Roadshow voor Accountants ben ik ervan overtuigd dat accountants niet graag gebruik maken van een klantenportaal, laat staan meerdere portalen. Het meest gebruiksvriendelijke scenario voor accountants is één platform dat data van verschillende leveranciers op een uniforme manier samenbrengt en inzichten biedt waar je direct mee aan de slag kan. Dit zelfde platform moet de draaischijf vormen om data uit verschillende bronnen gemakkelijk te koppelen met de meest gebruikte boekhoudsystemen, post-accounting oplossingen, etc.

Ook voor de partijen in het ecosysteem rond de accountants biedt dit zo zijn voordelen. Zo kan een partij als Partena Professional geld besparen op de ontwikkeling en het onderhoud van API’s en andere koppelingen.

Achter de schermen vinden er al gesprekken plaats om zo’n platform te realiseren. Bij Partena Professional gelooft men er alleszins in dat dit soort ontwikkelingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat accountants met plezier hun job blijven doen!

Lees verder op de site van Partena Professional