eStox, gelanceerd in maart 2019, moderniseerde het beheer van aandelenregisters door de overstap van papier naar digitaal, waardoor de nauwkeurigheid van aandeelhoudersinformatie verbeterde. Dit systeem is cruciaal voor bedrijven om te voldoen aan overheidsvereisten betreffende aandeelhoudersgegevens.

Met meer dan 100.000 registers tegen eind 2023, waarvan 69% door accountants en 31% door notarissen is aangemaakt, toont eStox zijn brede acceptatie, vooral onder besloten vennootschappen (77%). Het biedt een gebruiksvriendelijke interface voor ondernemers en aandeelhouders om hun gegevens te raadplegen en te beheren, terwijl het ook helpt bij het voorkomen van gegevensmanipulatie en het vereenvoudigen van administratieve processen. eStox speelt een belangrijke rol in anti-witwaspraktijken door automatische rapportage van "uiteindelijke begunstigden" (UBO) aan het UBO-register, erkend als een authentieke bron.

Kaap van 100.000 registers overschreden

Eind 2023 stond de teller op 102.802 registers in eStox. 69% van de registers werden door accountants geregistreerd, 31% door notarissen. In 77% van de gevallen ging het om registers van besloten vennootschappen. In de andere gevallen ging het o.a. om naamloze vennootschappen (7%), commanditaire vennootschappen (7%), vennootschappen onder firma (2%) en coöperatieve vennootschappen (1%).

Gebruiksvriendelijke online tool

eStox is enkel toegankelijk voor de bestuurders van de onderneming en de effectenhouders. Zij kunnen via e-ID of Itsme inloggen, hun register consulteren, een kopie downloaden en de uitgevoerde inschrijvingen in het UBO-register bekijken. De accountant, belastingadviseur of de notaris van de onderneming houden het eStox register up to date. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim.
De wetgever is afgestapt van het principe van ‘één aandeel, één stem’. Een aandeel kan dus meerdere stemrechten omvatten. eStox vergemakkelijkt het beheer van deze verschillende rechten en het bijeenroepen van aandeelhouders.

Lees verder op de site van ITAA