Begin 2023 gaf Yuki een onderzoeksbureau de opdracht om bij meerdere financieel verantwoordelijken van bedrijven te polsen hoe zij de rol van hun afdeling de komende 5 jaar zien evolueren. Dit leverde uiterst boeiende inzichten op over welke rollen onmisbaar blijven, bij welke functies de grootste tijdswinst te behalen valt en hoe datavolwassenheid voor elk bedrijf alsmaar belangrijker wordt. 

Zoveel is zeker: je rol als financieel expert evolueert steeds meer naar die van businesspartner. Hieronder vind je alvast een beknopt overzicht van alle bevindingen van ons onderzoek. Wil je liever meteen het volledige onderzoek lezen? Dat kan hier.

Van financieel expert naar businesspartner

Sommige taken binnen een boekhoudafdeling zijn eerder reactief, andere proactief. Vooral deze laatsten creëren waarde, door het advies dat erbij komt kijken. En dat wordt steeds belangrijker. Wist je dat nu al 45% van de financiële afdelingen zichzelf als business partner beschouwt? En dat 23% verwacht om dat mettertijd ook te worden?

Waar valt de grootste tijdswinst te boeken?

Respondenten verwachten dat ze vooral bij het verwerken van financiële transacties de grootste tijdswinst kunnen boeken. Nu neemt deze activiteit nog zo’n 27% van de tijd in beslag? Het ziet er echter naar uit dat dit straks teruggebracht kan worden tot zo’n 10%. De vrijgekomen tijd kan dan efficiënter ingezet worden voor advies en besluitvorming. 41% van de ondervraagden is dan ook van mening dat de eigen functie meer en meer zal verschuiven naar die van businesspartner.

En is leeftijd een onderscheidende factor?

Ook al zijn ze het eens over de algemene tendens, toch valt het grote verschil in het verwachtingspatroon tussen de verschillende generaties op. Hoe jonger de betrokkene, hoe ingrijpender hij of zij deze evolutie inschat. Benieuwd in welke mate de verwachtingen verschillen per leeftijdsgroep?

Lees er alles over in het artikel ‘Hoe zien financiële afdelingen hun rol over 5 jaar? Van financieel expert tot businesspartner in cijfers & feiten.’

Lees verder op de site van Yuki