Als eerste hogeschool in Vlaanderen ging HOGENT een partnerschap aan met ITAA om de drempels tot het beroep van accountant of belastingadviseur te verlagen, en zo het tekort in de sector op te lossen. Carine Coppens, opleidingshoofd Financieel Management aan de HOGENT, legt uit.

“HOGENT heeft een nauw partnerschap met ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants), een federaal instituut waar mensen die accountant of belastingadviseur willen worden zich verplicht dienen in te schrijven in het register. Met deze samenwerking willen we de toegang tot deze beroepen gemakkelijker maken. Pas afgestudeerde bachelors en masters moeten immers eerst een toegangsexamen afleggen bij het ITAA, gevolgd door een driejarige stage met tussentijdse proeven en finaal een bekwaamheidsexamen. Die proeven en zeker dat bekwaamheidsexamen vormen voor velen een hoge drempel, aangezien zij intussen ook al werken. Hierdoor haakt een groot deel van de kandidaten onderweg af, met als gevolg dat er een groeiend tekort is aan accountants en belastingadviseurs. Wij willen daarom die drempel verlagen en hen een betere houvast geven om hier wel in te slagen.”

Lees verder op de site van Planet Business