Duurzaamheid is de laatste jaren een onderwerp geworden dat niet meer genegeerd kan worden. De toenemende impact van klimaatverandering en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen dwingen ons om anders naar onze manier van ondernemen te kijken. Gelukkig is er een groeiend bewustzijn bij bedrijven dat duurzaamheid niet alleen een morele plicht is, maar ook een strategische noodzaak.

In deze zoektocht naar verantwoord ondernemen speelt een groep professionals een cruciale rol:
accountants.

Op het eerste gezicht lijkt de link tussen duurzaam ondernemen en accountants misschien niet meteen duidelijk. Traditioneel zijn accountants voornamelijk geassocieerd met financiële rapportage en controle. Maar tijden veranderen, en zo ook de rol van accountants. In een wereld waarin transparantie, verantwoordingsplicht en betrouwbaarheid essentieel zijn, kunnen accountants niet langer alleen gefocust zijn op cijfers. Ze moeten zich ook verdiepen in de bredere impact van een bedrijf op maatschappij en milieu.

Een belangrijke manier waarop accountants bijdragen aan duurzaamheid is via zogenaamde duurzaamheidsrapportages. Deze rapportages gaan verder dan de traditionele financiële verslagen en brengen de niet-financiële prestaties van een bedrijf in kaart. Denk aan de ecologische voetafdruk, sociale impact, arbeidsomstandigheden en ethische praktijken. De Corporate Sustainability Reporting Directive zal heel wat bedrijven verplichten om deze duurzaamheidsrapporten op te maken. Het opstellen van deze rapportages vereist nauwkeurigheid, transparantie en betrouwbaarheid, precies de eigenschappen waar accountants om bekend staan.

In deze zoektocht naar verantwoord ondernemen speelt een groep professionals een cruciale rol:
accountants.

Bovendien hebben accountants de vaardigheden om bedrijven te helpen bij het meten en vaststellen
van duurzaamheidsdoelstellingen. Door middel van gestandaardiseerde methoden en indicatoren kunnen zij samen met bedrijven bepalen waar er verbeteringen nodig zijn en hoe deze het beste kunnen worden geïmplementeerd. Hierdoor worden duurzaamheidsinspanningen meetbaar en tastbaar, waardoor ze een integraal onderdeel worden van de bedrijfsstrategie.

Naast het beoordelen van duurzaamheidsrapportages en -doelstellingen kunnen accountants ook fungeren als adviseurs. Ze kunnen bedrijven helpen bij het identificeren van duurzame bedrijfsmodellen en investeringskansen die niet alleen gunstig zijn voor het bedrijf zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Door duurzaamheid op te nemen in hun advies, worden accountants katalysatoren voor positieve verandering.

Natuurlijk is duurzaam ondernemen geen taak die enkel op de schouders van accountants rust. Het vereist een collectieve inspanning van alle belanghebbenden, van het management en de medewerkers tot de klanten en de samenleving als geheel. Toch kunnen accountants een belangrijke rol spelen, aangezien zij vaak als vertrouwde adviseurs fungeren binnen een bedrijf.

Natuurlijk is duurzaam ondernemen geen taak die enkel op de schouders van accountants rust.

In een wereld die geconfronteerd wordt met talloze duurzaamheidsuitdagingen, kunnen accountants het verschil maken. Door hun analytische vaardigheden, integriteit en focus op transparantie in te zetten voor duurzaamheidsdoeleinden, kunnen zij bedrijven begeleiden naar een verantwoordelijke en succesvolle toekomst. Het is tijd voor accountants om uit hun traditionele rol te stappen en een krachtige motor te worden achter duurzame innovatie en vooruitgang.

Laten we hopen dat duurzaam ondernemen niet langer een keuze is, maar een vanzelfsprekendheid wordt, waarbij accountants een onmisbare rol spelen in het realiseren van een betere wereld voor toekomstige generaties.

Met duurzame groeten,


Jocelijn Geurts - Axudo

Onze columnisten zijn experts in de accountancy in brede zin. Ze schrijven in eigen naam. Deze opiniebijdragen hebben geen commercieel doel maar willen ons aan het denken zetten.

Lees verder op de site van Jocelijn Geurts