Ieder jaar bepaalt de fiscus een aantal aangelegenheden waar in het betrokken jaar met extra aandacht naar zal kijken. In het verleden maakte de administratie haar focusgebied voor het jaar proactief bekend. Sinds enkele jaren is dit niet langer het geval, maar lekt deze informatie stelselmatig toch uit; zo ook voor 2022.

Voor dit jaar springt voornamelijk in het oog dat eigenaars van diverse onroerende goederen onder het vergrootglas zullen worden gehouden. Als u eigenaar bent van onroerende goederen wordt u, uitgezonderd wanneer u het pand verhuurt voor beroepsmatig gebruik, belast op basis van het kadastraal inkomen. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de belastbare grondslag lager zal liggen dan wanneer rekening zou worden gehouden met de effectieve huurinkomsten. Bovendien hebt u hierbij nog de mogelijkheid om eventuele interesten van leningen in mindering te brengen. De administratie heeft bevestigd dat zij voor verhuurders van diverse panden zal nagaan of deze verhuur niet moet worden gekwalificeerd als een beroepsinkomen. Dit zal tot gevolg hebben dat u zal worden belast op de werkelijke huurinkomsten, na aftrek van de kosten, en dat u ook sociale bijdragen zal moeten betalen. Of sprake is van een beroepsinkomen zal, naast de omvang van uw vastgoedportefeuille, afhangen van feiten zoals hoeveel tijd u aan de verhuring besteedt en hoe u zich in dit verband organiseert.

Lees verder op de site van ACs