In het artikel "Prijsenquête: hoeveel kost een accountant in 2023?" heeft Boekhouderstotaal een grootschalige prijsenquête gehouden om inzicht te krijgen in de prijszetting in de accountancysector. Meer dan 200 accountants vulden de vragenlijst in, wat interessante inzichten opleverde. De geografische verdeling toonde aan dat de meeste deelnemende kantoren actief waren in de provincie Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het grootste deel van de deelnemende kantoren had 1 tot 5 medewerkers, gevolgd door zelfstandige accountants zonder personeel. De enquête onthulde ook dat een kwart van de deelnemers zichzelf beschouwde als een advieskantoor, terwijl 12,4% zichzelf omschreef als een compliancekantoor, en de meerderheid (63,4%) zichzelf nog niet in een van beide categorieën herkende.

Wat betreft de prijszetting, bleek dat ongeveer 40% van de kantoren voornamelijk werkte met forfaitaire bedragen, 36,6% voornamelijk in regie factureerde en 23,3% een combinatie van beide aanbood. Er waren regionale verschillen waar te nemen, bijvoorbeeld dat de meerderheid van de kantoren in Vlaams-Brabant met forfaitaire bedragen werkte, terwijl in West-Vlaanderen de meerderheid liever in regie werkte. Daarnaast was er een verband tussen de grootte van het kantoor en de prijszetting, waarbij grotere kantoren vaker in regie werkten, terwijl kleinere kantoren de voorkeur gaven aan forfaitaire facturering.

Het artikel bespreekt ook de gemiddelde uurprijzen voor verschillende typen klanten en regio's. Zo mikken Antwerpse kantoren gemiddeld op de hoogste forfaitaire uurprijs, terwijl ondernemers in Vlaams-Brabant er het goedkoopste vanaf komen. Eenmanskantoren hanteren gemiddeld een iets lagere uurprijs dan grotere kantoren. Verder wordt ook het verschil in prijszetting voor losse adviesuren en de gemiddelde prijzen op jaarbasis per provincie besproken.

Daarnaast werden de softwarekosten in kaart gebracht, waarbij 63% van de respondenten aangaf hiervan op de hoogte te zijn. Softwarekosten bleken gemiddeld 14% van de totale kosten van een kantoor uit te maken, waarbij meer dan de helft van de kantoren deze kosten niet doorrekent aan de klant.

Tot slot wordt in het artikel vermeld dat het personeelstekort in de sector veel kantoren ertoe heeft gebracht om een klantenstop in te voeren.

Lees verder op de site van Boekhouderstotaal