‘Ken je klant’ is in credit management net zo belangrijk als bij andere onderdelen van een bedrijf.

In het kader van Europese antiwitwasrichtlijnen geldt er vandaag voor een aantal ondernemingen, zoals onder meer banken en verzekeringsmaatschappijen, de verplichting om specifieke acties te ondernemen vooraleer een klantrelatie aan te gaan. 

Deze handeling, Know Your Customer ofte KYC, werd in Europa ingevoerd om zich te wapenen tegen wanpraktijken zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering.

De procedure bestaat grotendeels uit drie onderdelen: het controleren en verifiëren van de identiteit van de klant; het controleren van de zakelijke transactie; en tot slot de controle van de identiteit van de begunstigde en een compliance check.

Lees verder op de site van iController