Sociale secretariaten zoals SD Worx, Liantis en Acerta worden het zwaarst getroffen door de recente hervormingen van de patrimoniumtaks in België. Deze hervorming, die de vermogensbelasting voor vzw's op alle activa verhoogt, is bedoeld om het verlies van successierechten te compenseren.

De patrimoniumtaks, momenteel 0,17%, wordt betaald door vzw’s en private stichtingen met meer dan €25.000 aan activa. Vanaf volgend jaar verandert dit in een progressieve belasting. Vzw’s met minder dan €50.000 zijn vrijgesteld, maar daarboven stijgt de taks geleidelijk, met een piek van 0,45% voor bezittingen boven €500.000. Dit betekent bijna een verdrievoudiging van het tarief. Sectoren zoals jeugdverenigingen, cultuurcentra, religieuze groepen, sportclubs, mutualiteiten en vakbonden zullen dit voelen. Zorgsector vzw’s en beschutte werkplaatsen zijn echter uitgezonderd van deze hervorming.

Een data-analyse van De Tijd onthulde dat vooral grote sociale secretariaten aanzienlijk meer belasting zullen moeten betalen. SD Worx, met bijna €2,4 miljard aan activa, kan verwachten volgend jaar ruim €10 miljoen aan belastingen te betalen. Ook andere grote activabezitters zoals Liantis, Acerta, Group S, Partena, het chiponderzoekscentrum Imec, en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) zullen aanzienlijk worden beïnvloed.

Jos Gijbels van de Unie Sociale Secretariaten benadrukt de moeilijkheden die deze belastingverhoging met zich meebrengt, vooral omdat sociale secretariaten verplicht zijn het statuut van vzw aan te nemen. Dit beperkt hun mogelijkheden om vreemd kapitaal aan te trekken, waardoor ze afhankelijk zijn van reserves voor investeringen. De nieuwe belasting zal deze reserves aantasten en hun bedrijfsvoering bemoeilijken.

De federale overheidsdienst Financiën merkt op dat niet alle vzw’s meer zullen betalen; sommige zullen juist minder betalen door de verhoogde vrijstelling voor bezittingen. Toch zullen degenen die meer moeten betalen dit sterker voelen. Dit verklaart de extra €82 miljoen die voor volgend jaar in de begroting is opgenomen als gevolg van deze belastinghervorming.

Lees verder op de site van AccountancyVandaag