De Universiteit Hasselt is recent gestart met een leerstoel “Ethische fiscaliteit”. Deze wil onderzoek voeren en activiteiten organiseren om de verhoudingen tussen de belastingplichtigen en de overheid te optimaliseren. Een lovenswaardig initiatief. Het fiscale vertrouwen tussen burger en overheid kan wel een upgrade gebruiken.

WAAR GAAT HET OVER?

De leerstoel zal onderzoeken wat dat nu betekent: een rechtvaardige toepassing van de belastingwet. Wat is ethisch handelen van de fiscale adviseur, de accountant, de advocaat, de belastingplichtige en de fiscale diensten?

Deze vraag kan je van vele kanten bekijken. Over het algemeen ben ik geneigd eenvoudigweg te denken dat de overheid slechts datgene mag belasten waarin de fiscale wetgeving voorziet, niet meer en niet minder. Indien dit zou leiden tot een niet-rechtvaardige belastingheffing, moet de fiscale wet aangepast worden. Dat is dan een politieke beslissing waarover in onze rechtsstaat de parlementen beslissen. Vervolgens moeten de spelers in het fiscale landschap deze aangepaste wetgeving toepassen.

Lees verder op de site van Van Havermaet