De nieuwe digitale realiteit: Vlaanderen omarmt AI met open armen

De nieuwste editie van de imec.digimeter is uitgebracht en onthult dat AI in 2023 een concrete realiteit werd voor de inwoners van Vlaanderen. Aangevoerd door generatieve AI en ChatGPT, maakte deze technologie een indrukwekkende entree, waarbij het in slechts één jaar tijd wist te zorgen voor 18% vaste gebruikers (en zelfs 50% onder studenten), waarmee het de interesse van het grote publiek trok. Ter vergelijking: voor Netflix en TikTok was respectievelijk drie tot zes jaar nodig om een vergelijkbare adoptiegraad te bereiken. Dit enthousiasme voor AI gaat echter gepaard met groeiende zorgen over de invloed ervan op werk, desinformatie en privacy. Er is sprake van een verdeeldheid, waarbij de ene helft van de Vlaamse bevolking nog geen duidelijk standpunt inneemt, terwijl de andere helft dat wel doet. Hierbij komt een nieuwe dimensie van de digitale kloof naar voren: naast de bestaande verschillen in toegang, vaardigheden en houdingen, zien we nu ook een kloof op basis van efficiëntie.

Het jaar van de doorbraak van AI

In tegenstelling tot de voorbije jaren werd dit jaar niet alleen gepeild naar de algemene houding van de Vlaming ten aanzien van artificiële intelligentie, maar werd ook meer focus gelegd op het bevragen van drie specifieke AI-toepassingen: chatbots, spraakassistenten en het gebruik van generatieve AI-diensten die tekst, beeld, muziek en/of spraak genereren. Wat betreft chatbots en spraakassistenten, lagen de bevindingen in lijn met die van vorig jaar. Ongeveer 1 op 10 Vlamingen weet niet wat chatbots (12%) of spraakassistenten (9%) zijn. 41% weet wat een chatbot is, maar gebruikte het nooit eerder. Een kleine helft van de Vlamingen kent zo’n spraakassistent, maar heeft het nooit gebruikt (45%). Zo’n 4 op 10 gebruiken deze twee (respectievelijk 47% en 46%). Bij respectievelijk 14% en 18% van de Vlamingen is dat zelfs een gewoontegebruik.

Gebruik van AI brengt ons efficiëntie

Als we dan even dieper inzoomen op het deel van de Vlamingen die in het afgelopen jaar gebruik maakte van AI-diensten om tekst, beeld, muziek of spraak te genereren, waren de voornaamste redenen om dat te doen: (1) het verkennen van platformen als ChatGPT en zien wat ze kunnen (75%), (2) efficiëntiewinst gaan zoeken in het werk dat men als werknemer of student moet gaan doen (56%) en (3) amusement en leuke, verrassende nieuwe dingen proberen maken (44%).

Als we dieper inzoomen op de groep die ondertussen het gewoontegebruik heeft geïnternaliseerd, dan is die efficiëntiewinst met stip de voornaamste drijfveer en zien we een zeer hoge tevredenheid over de resultaten van het gebruik. Daarmee is mogelijk de kiem voor een nieuwe, vierde dimensie van de digitale kloof gelegd (naast toegang, vaardigheden en attitudes): die van de efficiëntie. Een kloof tussen zij die AI omarmen en daardoor efficiënter worden in wat ze als werknemer (bijvoorbeeld tekst schrijven, code schrijven, creatief werk, …) of student (bijvoorbeeld literatuur verwerken) verondersteld worden te doen en zij die (in termen van tijd althans) minder efficiënt bepaalde taken uitvoeren omdat ze niet door AI worden ondersteund.

Kennis rond innovatieve technologieën gaat erop vooruit

Naast AI legden we de Vlaming nog 11 andere concepten voor met de vraag of ze die kenden, en of die kennis ook voldoende is om de technologieconcepten aan anderen te kunnen uitleggen.

Digitale overheid, motor van digitale transformatie… met werkpunten

Alsmaar meer burgers in Vlaanderen vinden digitaal de weg naar de overheid. Het is iets dat we later in dit rapport ook bevestigd zien als we de Vlaming vragen in welke mate men burgerzaken met de overheid het liefst op papier, aan het loket, dan wel online afhandelt (zie 1.8 Homo Digitalis). Het aantal Vlamingen dat de voorkeur uitspreekt voor een exclusief offline afhandeling van deze burgerzaken daalde (24%, -5).

Ondanks deze daling zijn er wel nog werkpunten op twee flanken: gebruiksvriendelijkheid en vertrouwen. Inzake gebruiksvriendelijkheid zien we in het ‘Digitale kloof’-hoofdstuk een daling in het aantal mensen dat omgaan met digitale technologie makkelijk vindt. Dit cijfer blijft op 57% steken. Dat wil dus zeggen dat een kleine helft van de Vlamingen het niet makkelijk vindt om probleemloos de weg te vinden in de veelheid aan online platformen en diensten. Daarnaast vindt slechts 30% (-1) de websites van de overheid duidelijk en toegankelijk. Ook zien we een stijging in diegenen die aangeven dat ze vaak dezelfde gegevens meerdere keren moeten doorgeven aan de overheid (49%, +3). In 2020 was dit percentage nog maar 26%.

Imec.digimeter 2023 biedt diepgaande inzichten in de digitale gewoonten, vaardigheden, attitudes en technologische trends van de Vlaamse bevolking. Deze toonaangevende studie brengt de digitale transformatie in de ruimste zin onder de Vlamingen in kaart. Het doel is om zowel de burger, beleidsmakers, kennisinstellingen als de industrie inzicht te verschaffen in veranderende behoeften, gewoonten en attitudes. Hiermee bieden ze een referentiepunt in onze snel evoluerende digitale samenleving.

De Marez, L., Sevenhant, R., Denecker, F., Georges, A., Wuyts, G. & Schuurman, D. (2024).
Imec.digimeter.2023. Digitale trends in Vlaanderen. Imec.

Mis niets

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis niets! Schrijf je nu in voor de wekelijkse update over accountancy.

Volg ons op LinkedIn

— MAGAZINE

Gratis vakmagazine, voor de Belgische accountant

Lees ook...

Het wordt tijd om druk op de accountants te verlichten

Het aantal studenten dat afstudeerde in de richting ‘accountancy administration’1 is afgelopen jaar gestegen. Ondanks de...

Bizzcontrol versterkt Accountants met AI

AI is alomtegenwoordig en transformeert onze manier van werken, net zoals het internet dat deed. Deze revolutionaire tec...

Visma realiseert 2,5 miljard euro in ARR na solide Q2

Positief momentum houdt aan dankzij marktuitbreiding en winstgevende groei Visma behaalde in het tweede kwartaal van 202...

RFN viert 40 jaar aanwezigheid in Frankrijk en kondigt de opening aan van een derde site

RFN, de vertrouwde gids voor Belgische en Europese bedrijven en particulieren in Frankrijk, viert een mijlpaal van 40 ja...

België heeft deadline CSRD niet gehaald

België heeft de deadline voor de nieuwe Europese regelgeving voor groene rapportage door bedrijven niet gehaald. De wetg...

SBB Accountants & Adviseurs lanceert Ameleo

Met een nieuwe naam en huisstijl voor het vroegere ‘Transitie-Partners’ wil SBB Accountants & Adviseurs het aanbod r...

Patrick Boone nieuwe Chairman PwC België

In het kader van de geplande leiderschapswissel bij PwC België, gevestigd in Diegem, is Patrick Boone aangesteld als de ...

OECCBB daagt ITAA voor de rechter

Persbericht Reactie ITAA onderaan. Na meerdere pogingen tot verzoening, onbeantwoorde brieven en geannuleerde ontmoeting...

Postgraduaten aan Fiscale Hogeschool zullen sneller tot de titel “gecertificeerd belastingadviseur” leiden

Vanaf het academiejaar 2024 zullen de postgraduaten Fiscale Wetenschappen en Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk snelle...

Particulieren kunnen voortaan elkaars belastingaangifte invullen

Wie nu al hulp krijgt van een naaste om veelvoorkomende fiscale handelingen in zijn plaats uit te voeren of dat in de to...

Chatten Belgische juridische professionals binnenkort met AI-tool GenIA-L?

Larcier-Intersentia lanceert eerste AI-oplossing die niet enkel teksten analyseert, maar ook complexere, juridische vrag...

JuriWise lanceert leerplatform voor rechters–magistraten

JuriWise lanceert een leerplatform voor rechters–magistraten: Judges Academy. Ook voor rechters in ondernemingszaken, va...

Waar ben je naar op zoek?

Vind snel en eenvoudig het laatste nieuws, informatieve blogs, interessante pagina’s en boeiende evenementen.