Uit een recente bevraging van Acerta en Antwerp Management School, blijkt dat accountants het belang van aanpassingsvermogen erkennen en ook stimuleren. Maar hoe uit zich dat in de praktijk? Hoe gaat de rol van accountant zich ontwikkelen? En hoe kunnen accountants zich klaarstomen voor de toekomst?

Wil je focussen op je meerwaarde als accountant? Dan moet je nog verder gaan en ook de volgende stappen zetten. Uit de bevraging blijkt dat er nog een zee van ruimte is om te groeien. Waar 42% van de ondervraagde accountants inzet op automatisering van processen, zien we dat slechts 20% ook gebruikt maakt van artificiële intelligentie en realtime rapportering. Slechts 4% vermeldt big data als oplossing.

Lees verder op de site van Acerta