In een tijd waarin klimaatverandering en duurzaamheid centraal staan in het publieke debat, wordt de rol van accountants in deze groene transitie steeds prominenter. Een recent onderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), werpt licht op deze evoluerende rol. Het rapport, getiteld "Een veranderend klimaat: de accountant en CO2-reductie", onthult significante verschuivingen in de manier waarop Nederlandse accountants klimaat- en CO2-vraagstukken benaderen.

Toenemende aandacht voor klimaatbeleid

Een van de meest opvallende bevindingen is de toenemende aandacht van accountants voor klimaatbeleid. Waar in 2020 slechts 2% van de accountants dit thema bij bijna al hun klanten aankaartte, is dit percentage in 2023 gestegen naar 21%. Dit duidt op een groeiend bewustzijn en een proactieve houding in de sector. Ondanks deze vooruitgang blijft er ruimte voor verbetering, aangezien 56% van de accountants het onderwerp nog steeds niet ter sprake brengt.

klimaat in risicoanalyse

Een ander belangrijk aspect is de integratie van klimaatverandering in de risicoanalyse van organisaties. Een meerderheid van de accountants (68%) is van mening dat organisaties de financiële impact van klimaatverandering nadrukkelijk moeten meenemen in hun risicoanalyses.

Toename van klimaatgerelateerd werk

Opmerkelijk is ook de toename van klimaatgerelateerd werk onder accountants in business. Waar in 2018 slechts 9% van hen aangaf betrokken te zijn bij dergelijk werk, is dit in 2023 gestegen naar 42%. Dit suggereert een groeiende integratie van duurzaamheidskwesties in de bedrijfsvoering.

Uitdagingen in co2-beleid en rapportage

De vijfde conclusie van het rapport wijst op een uitdaging: accountants constateren weinig CO2-beleid of -rapportage bij hun klanten. Een meerderheid (76%) ziet dit bijna nergens terug, en minder dan 20% van de klanten rapporteert over klimaatbeleid en -prestaties.

Aanbevelingen en toekomstperspectief

Het rapport sluit af met drie aanbevelingen:

  • ontwikkel kennis over klimaatvraagstukken
  • spoor organisaties aan om klimaat op te nemen in hun risicoanalyse
  • en ga na of klimaatplannen van organisaties in lijn zijn met het Klimaatakkoord.

Hoewel de aandacht voor het onderwerp groeit, benadrukt de NBA dat er nog veel werk aan de winkel is. Vooral jongere accountants lijken een voortrekkersrol te willen spelen in deze transitie.

De resultaten van dit onderzoek onderstrepen de cruciale rol die accountants kunnen spelen in de transitie naar een duurzamere economie. Met een groeiend bewustzijn en betrokkenheid bij klimaat- en CO2-vraagstukken, zijn accountants goed gepositioneerd om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van bedrijven en organisaties. De uitdaging ligt nu in het verder ontwikkelen van deze rol en het omarmen van de kansen die de groene golf in de accountancy biedt.

Lees verder op de site van NBA