In de ministerraad heeft Minister van Financiën Vincent Van Peteghem overeenstemming bereikt over de verplichte implementatie van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Deze maatregel, gericht op het verminderen van de btw-kloof en administratieve vereenvoudiging, biedt een ruime overgangsperiode voor aanpassing.

De btw-kloof, het verschil tussen de verwachte en de daadwerkelijke btw-inkomsten van de overheid, ondermijnt een eerlijke belastingbijdrage. De federale regering heeft het verkleinen van deze kloof opgenomen in het regeerakkoord en Van Peteghem heeft al diverse stappen ondernomen om dit te realiseren. De verplichte e-invoicing is de nieuwste stap in dit proces. Voorheen was dit alleen verplicht voor facturatie aan de overheid, maar vanaf 2026 zal dit ook gelden voor transacties tussen belastingplichtige ondernemingen.

Voor de implementatie van e-invoicing heeft de overheid gekozen voor het Europese PEPPOL-netwerk, dat al door vele andere lidstaten wordt gebruikt. Eenmaal aangesloten, zijn ondernemingen automatisch verbonden met alle andere netwerkdeelnemers. Echter, er is flexibiliteit voor ondernemingen om een ander systeem te kiezen mits het voldoet aan de Europese normen.

Gedurende de overgangsperiode zal er, samen met de FOD Financiën, een uitgebreide informatiecampagne worden gevoerd richting alle belanghebbenden.

Lees verder op de site van Minister Van Peteghem