Meer dagvergoeding vanaf 01.12.2023

Het maximale bedrag dat u als zgn. binnenlandse dagvergoeding kunt uitkeren, wordt op 1 december 2023 geïndexeerd naar € 20,39 in plaats van € 19,99. Voor werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders is de forfaitaire dagvergoeding dus vanaf 1 december 2023 tot € 20,39 vrij van belasting, maar voor de RSZ wordt het stuk boven € 17 per dag dat u aan werknemers uitkeert, beschouwd als loon. Daarom beperkt u zich voor werknemers het best tot die € 17.

Verhoging van de fietskilometervergoeding

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de fietskilometervergoeding verhoogt. Het ontwerp voorziet een verhoging van de maximale sociaal vrijgestelde fietskilometervergoeding tot 0,35 €/km vanaf 2024 om de huidige kosten van het fietsgebruik beter te vergoeden. Er wordt ook een maximumbedrag ingevoerd van 2500 euro compensatie per kalenderjaar per werknemer.

Lees verder op de site van Tips & Advies