Naar aanleiding van de dag van de Accountant geeft AccountancyVandaag deze week het woord aan enkele opmerkelijke accountants. 
 

Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaanse wiskundige en franciscaner broeder die leefde van 1445 tot 1517. Hij publiceerde verschillende werken, waaronder ‘Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita’ uit 1494, een overzicht van de wiskundige inzichten van die tijd.

Het bevatte de eerste beschrijving van de Venetiaanse manier van boekhouden, wat bekendstaat als dubbel boekhouden. Ook balansen komen aan bod in het hoofdstuk ‘Particularis de computis et scripturis’ (‘Details van berekeningen en geschriften’). Pacioli introduceert de regel van 72 om de toekomstige waarde van een investering te voorspellen, ruim een eeuw voor de uitvinding van de logaritme.

Pacioli wordt wereldwijd geroemd als vader of uitvinder van het dubbel boekhouden. Hoewel hij zelf nooit heeft beweerd dat hij dat heeft bedacht – hij noteerde de best practices van ondernemers uit die tijd – was de impact van zijn werk groot. Het veranderde hoe ondernemingen hun activiteiten organiseerden en maakte meer efficiëntie en winst mogelijk. Het onderdeel van ‘Summa’ over boekhouding werd decennialang als studieboek gebruikt, in meerdere landen. En de basiskenmerken van het dubbel boekhouden zijn nog steeds grotendeels ongewijzigd, ruim 500 jaar nadat Pacioli ze beschreef.

“He who does nothing makes no mistakes; he who makes no mistakes learns nothing.” L. Pacioli

Het boek van Pacioli werd indertijd op een 1.000-tal exemplaren gedrukt, waarvan er vandaag nog 120 bestaan. Mocht je interesse hebben: in juli 2019 verwisselde een exemplaar voor 1,2 miljoen dollar van eigenaar. Te duur? Geen nood, je kunt het werk ook online lezen, in Engelse vertaling.

AccountancyVandaag wenst je een super Dag van de Accountant!

Wat kun je als accountant leren van Luca Pacioli?

  • Wees professioneel en ethisch: Pacioli legde de nadruk op professionalisme en ethisch gedrag voor boekhouders. Als accountant dien je integer en verantwoordelijk te handelen en uiteraard vertrouwelijk om te gaan met financiële gegevens.
  • Gebruik uniforme standaarden: Luca Pacioli pleitte voor uniforme standaarden in de boekhouding, waarbij transacties op consistente en gestandaardiseerde wijze worden vastgelegd. Denk aan internationale boekhoudstandaarden zoals de International Financial Reporting Standards (IFRS), om consistentie en vergelijkbaarheid te waarborgen.
  • Stop niet met leren: Pacioli was een voorstander van opleiding en het vergaren van kennis. Als accountant weet je dat het belangrijk is om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen in je het vakgebied en je kennis en vaardigheden continu aan te scherpen.

Lees verder op de site van AccountancyVandaag