Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed.

De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor ITAA-leden niet langer subsidieerbaar zouden zijn via de kmo-portefeuille vanaf 2023, zijn niet correct.

Opleidingen voor ITAA-leden zullen immers ofwel vallen onder de brede thema’s “financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid”, dan wel geregistreerd kunnen worden via het thema “beroepsspecifieke competenties”.

Lees verder op de site van ITAA