Grote AI-kloof tussen kmo’s en grote ondernemingen

Artificial Intelligence raakt steeds meer ingeburgerd in het bedrijfsleven, maar uit onderzoek van Visma blijkt dat er een grote kloof heerst in AI-gebruik tussen grote ondernemingen en kmo’s. De kennis en houding ten aanzien van AI verschilt nogal onder finance professionals. Zo ziet slechts 17% van de finance professionals bij kmo’s voordelen in het inzetten van AI voor betere voorspellingen en besluitvorming. Ze vrezen vooral dat AI niet betrouwbaar is en de privacy en datasecurity in het gedrang komt.

Visma liet een onderzoek uitvoeren onder finance professionals bij grote bedrijven en kmo’s in Nederland en Vlaanderen. Daaruit blijkt dat financieel medewerkers bij kmo’s in Vlaanderen minder geneigd zijn AI te omarmen dan hun collega’s bij de grotere ondernemingen.  

In grote bedrijven worden er stilaan meer AI-tools geïmplementeerd, terwijl dat bij de kleine en middelgrote ondernemingen minder het geval is. In de kmo’s hinken de finance professionals achterop. Slechts 17% van de finance professionals bij kmo’s ziet een voordeel in het inzetten van AI voor betere voorspellingen en besluitvorming, tegenover 40% bij grote ondernemingen. Tegenstanders zien bezwaren ten aanzien van de betrouwbaarheid, privacy en security van data.  

Slechts 1 op de 10 finance professionals bij kmo’s zeggen veel kennis te hebben over AI.

AI kan efficiëntie verhogen 

Nochtans kan AI de efficiëntie verhogen voor heel wat diensten en sectoren. Voorstanders van AI bij kmo’s en grote ondernemingen zien vooral kansen als het gaat om automatisering van repetitieve zaken. 70% van de finance professionals bij kmo’s geeft aan dat er binnen het bedrijf wel eens bekeken wordt hoe processen efficiënter zouden kunnen verlopen. Bij de grote bedrijven is dat 90%. De vraag naar een efficiëntere manier van werken blijft dus aanwezig, en daar zou AI een antwoord op kunnen bieden. 

72% van de bevraagde professionals vindt dat AI-tools voordelen kunnen bieden op de werkvloer. Vooral de automatisering van repetitieve taken zou voor finance professionals het verschil maken. Bij de kmo’s vindt 41% dat AI hier een handig hulpmiddel in kan zijn. Bij de grote ondernemingen is dat de helft van de bevraagden (49%). 

Heiko Bonenkamp, Business Area Director Benelux bij Visma: “Het is duidelijk dat onbekend nog steeds onbemind maakt. Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat wie meer kennis heeft over AI, ook bereid is om artificiële intelligentie meer te omarmen. Bij KMO’s is die kennis minder aanwezig, waardoor er meer wantrouwen heerst inzake datasecurity en privacy. Nochtans kan AI ondernemingen vooruit stuwen. Door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, kan men zich focussen op andere kerntaken binnen het bedrijf. En dat is net wat KMO’s kan helpen om verder te groeien. Het is belangrijk dat finance professionals meer scholing krijgen rond de AI-tools die vandaag bestaan. Zo leren ze niet alleen over de bedreigingen en valkuilen die AI met zich meebrengt, maar ook over de positieve impact ervan. Wanneer we AI op de juiste manier leren gebruiken, levert dat vooral tijdswinst en efficiëntie op. En daar heeft elke onderneming baat bij.” 

Onbekend maakt onbemind 

Vandaag ontbreekt het finance professionals aan kennis over AI. Zo zegt de helft (51%) van de bevraagden die bij een grote onderneming werken dat ze veel weten over artificiële intelligentie. Bij de kmo’s is dat slechts 9%. 41% geeft dan weer aan helemaal geen kennis te hebben op het gebied van AI, tegenover 16% bij de grote ondernemingen. De helft (51%) zegt een beetje van AI te kennen, tegenover 33% bij de grote bedrijven.  

Finance professionals bij grote ondernemingen hebben dus meer kennis over AI, en ze hebben er duidelijk ook meer vertrouwen in. Zo zegt slechts 1 op de 3 finance professionals (33%) van de grote bedrijven dat ze geen enkel bedrijfsproces aan AI zouden toevertrouwen. Bij de kmo’s is dat maar liefst 73%. Met andere woorden: 7 op de 10 finance professionals bij kmo’s hebben geen vertrouwen in AI, terwijl 7 op de 10 bij de grote bedrijven dat net wél hebben.  

Kmo’s lijken nog niet klaar voor AI 

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat finance professionals bij kmo’s nog niet klaar zijn voor de implementatie van AI. Enerzijds is er nog niet voldoende kennis, anderzijds is het wantrouwen te groot. Ook bij de kmo-zaakvoerders lijkt AI niet aan de orde. Slechts 15% van de bevraagden die in kmo’s werken geeft aan dat het gebruik van AI hoog op de agenda staat in de organisatie. Bij de grote organisaties is dat 60%. Daar geeft ook 63% aan dat er voldoende kennis over de mogelijkheden van AI in de organisatie aanwezig is, tegenover slechts 17% in de kmo’s.

Mis niets

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mis niets! Schrijf je nu in voor de wekelijkse update over accountancy.

Volg ons op LinkedIn

— MAGAZINE

Gratis vakmagazine, voor de Belgische accountant

Lees ook...

Hoe haal je als accountantskantoor alles uit Silverfin?

Het succes van de klant. Daar zet het vijftienkoppige team van regional manager customer success Laurence de Klerk Wolte...

Hans Diels: “Geopolitiek kan elk bedrijf treffen. Breng als accountant mee de risico’s in kaart.”

Wat hebben Limburgse appelboeren, de microchiponderzoekers van Imec en Barbie gemeen? Allen vallen ze ten prooi aan poli...

Vier kansen voor bedrijven bij verplichte e-facturatie 

Vanaf 2026 zijn bedrijven verplicht om elektronische facturen (e-facturatie) uit te wisselen via het Europese Peppol-pla...

Nieuw: Digitaal ondertekenen van notariële aktes kan vanaf 8 april

Manueel je handtekening op je akte plaatsen en de vele bladzijden ervan paraferen: binnenkort is het niet meer nodig. Ee...

Nic De Ruyver van Accountants Academy over waardegedreven ondernemen: “Ondernemen voor het geld alleen? Dat zegt me niks.”

Een man met een missie. Dat is Nic De Ruyver, sinds een jaar co-CEO van Accountants Academy, dat recent door Visma werd ...

Zo investeert Accountants Academy in de toekomst van de accountancy 

Het online leerplatform Accountants Academy helpt mee om de accountants van morgen klaar te stomen. Studenten en docente...

Recordomzet, sterke klantengroei en geografische expansie voor Visma in 2023

Visma heeft in 2023 een recordomzet van 2,4 miljard euro gerealiseerd, een groei van 16 procent ten opzichte van 2022. D...

Vandelanotte versterkt digitale expertise dankzij overname Ballistix.digital

Vandelanotte kondigt de overname van Ballistix.digital aan. Het digital agency is gespecialiseerd in het bouwen en verbi...

Wie op deze motivatieprincipes inzet, heeft gelukkigere medewerkers én behoudt ze

Hoe je als leidinggevende je medewerkers motiveert? Door in te spelen op hun ABC-behoeftes, zegt Kevin Taelman. “Wanneer...

Slimme factuurverwerker Zenvoices lanceert AI-gestuurde regelherkenning

AI en innovatie zitten in het DNA van Zenvoices. De Bennekomse softwaremaker heeft een expertise als het op het AI gestu...

“Ik raad iedereen aan om te kijken naar efficiëntiewinsten door samenwerking en digitalisering”

Mike Collier zet met Fiskcouncil+ al jaren in op sterk digitaal onderbouwde dienstverlening. In België hebben we volgens...

Europa keurt baanbrekende AI-wetgeving goed

Het Europees Parlement heeft recent de meest uitgebreide wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) were...

Waar ben je naar op zoek?

Vind snel en eenvoudig het laatste nieuws, informatieve blogs, interessante pagina’s en boeiende evenementen.