Er is een aanzienlijke daling in durfkapitaalinvesteringen in Europa, volgens het recente 'Venture Pulse'-rapport van KPMG. Het rapport onthult een daling van ongeveer 30 procent in het tweede kwartaal van 2023 ten opzichte van de voorgaande periode. Deze trend is niet alleen zichtbaar in Europa, maar wordt wereldwijd geobserveerd. Ondanks de dalende trend in algemene investeringen, zijn er enkele sectoren, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en duurzaamheid, die een toename van de investeringen laten zien.

Afname durfkapitaalinvesteringen

In het tweede kwartaal van 2023 hebben investeerders ongeveer 12,2 miljard euro geïnvesteerd in Europese bedrijven, een aanzienlijke daling ten opzichte van de 13 miljard euro in het voorgaande kwartaal. De wereldwijde investeringen in durfkapitaal namen ook af van 77,9 miljard euro in het tweede kwartaal naar 69,9 miljard euro in het derde kwartaal, een daling van ruim 36 procent. Het aantal deals daalde van 10.121 naar 7.783, een daling van ongeveer 23 procent.

Volgens Pien Lucassen, medeoprichter van KPMG Emerging Giants, is deze daling al enkele kwartalen op rij zichtbaar en lijkt de trend zich voort te zetten. De huidige marktomstandigheden en onzekerheid maken investeerders voorzichtiger. Toch wordt er nog steeds geïnvesteerd, vooral in specifieke sectoren waar ook het maatschappelijk belang wordt meegenomen in de overwegingen.

Groei in AI-investeringen

Ondanks de algemene daling van durfkapitaalinvesteringen, laten investeringen in AI een opwaartse trend zien. Deze stijging wordt mede gestimuleerd door de introductie van ChatGPT door OpenAI eind 2022 en Microsoft's investering van 9 miljard euro hierin. Andere opmerkelijke investeringen zijn onder andere die van Google, dat 405 miljoen euro investeerde in het AI-veiligheids- en onderzoeksbedrijf Anthropic, en Amazon, dat aankondigde twee taalmodellen beschikbaar te stellen via Amazon Web Services, waardoor klanten hun eigen bots kunnen bouwen.

AI is snel een gewilde sector geworden voor durfkapitaalinvesteerders, die op zoek zijn naar hun volgende grote succes of die de angst om een opkomende trend te missen, willen vermijden. Deze aantrekkelijkheid wordt deels veroorzaakt door het feit dat AI-oplossingen een versterkend effect hebben, waardoor ze in potentie grote verstoringen in verschillende sectoren kunnen veroorzaken.

Toenemende investeringen in duurzaamheid

Naast AI ziet KPMG ook in andere sectoren de investeringen toenemen. Duurzame energie, energieopslag en cleantech staan ook hoog op de agenda van investeerders. Deze interesse wordt gedreven door verschillende factoren, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, een overbelast elektriciteitsnet, de beperkte beschikbaarheid en hoge kosten van energie, en een toenemende betrokkenheid en financiering van cleantechinnovaties in verschillende landen.

Deze sectoren zien een groeiende belangstelling van VC-investeerders voor diverse energieoplossingen, variërend van zonne-energietechnologieën en offshore windmolenparken tot waterstof- en kernenergietoepassingen, EV-infrastructuur, decarbonisatieoplossingen en groene financieringsgerichte aanbiedingen.

Conclusie

Hoewel er een algemene daling is in durfkapitaalinvesteringen, zijn er bepaalde sectoren die een toename in investeringen laten zien. Deze verschuivingen in investeringspatronen bieden belangrijke inzichten voor ondernemers, investeerders en beleidsmakers. Het is cruciaal om de trends en factoren die de investeringslandschappen beïnvloeden te begrijpen om geïnformeerde beslissingen te nemen en toekomstige kansen te identificeren. Terwijl sommige sectoren mogelijk onder druk staan, bieden anderen nieuwe en opwindende mogelijkheden voor groei en innovatie.

Lees verder op de site van KPMG