Op 28 december 2023 heeft de Belgische regering een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een verplicht systeem voor elektronische facturatie tussen bedrijven (B2B). Al sinds eind 2022 circuleerden er geruchten over deze verplichting. Gedurende 2023 zijn meerdere conceptteksten overwogen en besproken binnen de regering en met betrokken partijen. De officiële concepttekst is openbaar gemaakt op 5 januari 2024 en is beschikbaar voor het publiek.

Lees verder op de site van Tiberghien