Al jaren horen we hoe e-invoicing zijn stempel zal drukken op de sector. Maar nu de deadlines dichterbij komen en de impact duidelijker begint te worden, rijst de vraag in hoeverre die nieuwe technologie het werk van de accountant zal veranderen. Want als het manuele werk steeds meer vervangen wordt door slimme software, die voortaan foutloos gestructureerde facturen uitlezen, wat betekent dat voor mij als accountant? En hoe zal artificiële intelligentie onze adviesverlening beïnvloeden? Wij gingen in gesprek met Paul Simons (Isabel Group) en Nicolas Pevenage (Acerta) over de impact die e-invoicing en artificiële intelligentie zullen hebben op het beroep van de accountant. 

Back to basics

In dit artikel wordt het concept van e-invoicing uitgelegd, waarbij Paul Simons (Isabel Group) en Nicolas Pevenage (Acerta) duidelijkheid bieden over wat het precies inhoudt en hoe het zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Ze benadrukken de rol van de Europese Unie bij het streven naar digitalisering en rapportageverbetering, met de nadruk op fraudepreventie. Hoewel er onduidelijkheid blijft bestaan en de implementatie uitdagingen met zich meebrengt, verwachten ze dat e-invoicing een belangrijke rol zal spelen in de toekomst. Ze bespreken ook de rol van de overheid en de mogelijke impact op btw-aangiftes, en benadrukken dat e-invoicing voornamelijk verplicht zal zijn voor transacties met de overheid en B2B. Brengt dit een verschuiving met zich mee in de sector en hoe kunnen accountants zich aanpassen aan de geautomatiseerde en gedigitaliseerde omgeving, waarbij ze meer kunnen focussen op financieel projectmanagement en specialisatie op niches.

Lees het hele artikel

Lees verder op de site van Boekhouderstotaal