56% van de Belgische bedrijven betaalde haar facturen in 2022 niet op tijd, volgens gegevens van bedrijfsdata-expert Altares (part of Dun & Bradstreet). Hiermee behoort België tot de top drie van landen met de meeste late betalingen, naast Engeland (57,2%) en Ierland (66%) in Noord-Europa.

Het betaalgedrag van Belgische bedrijven vertoonde weinig verandering in vergelijking met het voorgaande jaar, toen 44% van de ondernemingen netjes op tijd betaalde. Er is echter een lichte verbetering ten opzichte van 2019, toen slechts 40% van de ondernemers binnen de afgesproken termijn betaalde.

Uit de analyse blijkt dat slechts 18,8% van de grote bedrijven in het laatste kwartaal van 2022 facturen op tijd betaalde. Kleine bedrijven (45,2% op tijd), kleine (39,2%) en middelgrote ondernemingen (33,3%) deden het iets beter.

Het betalingsgedrag verschilde ook per sector. De financiële sector presteerde het best, met 52,4% van de ondernemers die binnen de betaaltermijn bleven. Op de tweede plaats stond de dienstensector, waar 49,5% op tijd betaalde. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2021 was er echter een daling van 8% in de dienstensector.

Sneeuwbaleffect in de hele bevoorradingsketen

Wanbetaling veroorzaakt een sneeuwbaleffect in de hele bevoorradingsketen en belemmert de groei van één op de drie bedrijven. Ongeveer 45% van de Belgische bedrijven maakt zich meer dan ooit zorgen over het vermogen van klanten om op tijd te betalen. Eén op de drie bedrijven geeft aan dat de huidige hoge inflatie hun groeimogelijkheden en kansen beperkt.

De inflatie en hoge rentevoeten maken het voor bedrijven moeilijk om elkaar tijdig te betalen, waardoor er een probleem ontstaat dat zich door de hele keten verspreidt. Bijna twee op de drie Belgische bedrijven (62%) willen hun leveranciers sneller betalen, maar vinden dit momenteel niet haalbaar. Er is weinig optimisme dat dit snel zal veranderen.

Niet alleen bedrijven betalen langzamer, maar ook in België is de betalingskloof (het verschil tussen de overeengekomen betalingstermijn en de effectieve betalingstermijn) toegenomen. Consumenten betalen nu 57% later, bedrijven 25% later en de publieke sector 12,5% later vergeleken met 2022.

Energie- en nutsbedrijven spannen de kroon wat betreft betalingsvertraging. Klanten van deze bedrijven doen er gemiddeld 73 dagen over om een betaling te doen, terwijl dit vorig jaar nog 48 dagen was.

De impact van late betalingen door klanten op Belgische bedrijven is aanzienlijk: inkomstenverlies, liquiditeitsproblemen, stijgende financieringskosten en belemmeringen voor groei zijn de belangrijkste gevolgen voor de bedrijfswereld in België. Als bedrijven sneller betaald zouden worden, zouden ze hun leveranciers sneller kunnen betalen, hun producten en diensten kunnen uitbreiden en hun duurzaamheid kunnen verbeteren.

Ook een tijdrovend proces

Naast het verlies van inkomsten is het opvolgen van late betalingen ook een tijdrovend proces. Meer dan de helft van de Belgische bedrijven (53%) geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om overeenstemming te bereiken met klanten over gunstige betalingsvoorwaarden, wat leidt tot langdurige onderhandelingen. Ook ontvangen bedrijven steeds vaker verzoeken van klanten om facturen uit te stellen, wat extra tijd en middelen vereist. Gemiddeld besteden Belgische bedrijven 9,7 uur per week aan het opvolgen van late betalingen, wat neerkomt op 69 dagen per jaar.

Het verbeteren van betalingsgedrag en het verminderen van betalingsachterstanden is van cruciaal belang voor de gezondheid en groei van de Belgische bedrijfswereld. Het kan bijdragen aan een efficiëntere werking van de bevoorradingsketen en de financiële stabiliteit van bedrijven bevorderen.

Lees meer: Payment study altares

Lees verder op de site van Altares