In 2020 waren er in België meer dan 1 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen actief, een groei van meer dan 4 % ten opzichte van het voorgaande jaar. West-Vlaanderen volgde min of meer die trend: van 126.666 kmo’s in 2019 naar 131.419 in 2020. Volgens gegevens van de FOD Economie behoort België, wat betreft nieuw opgerichte kmo’s, tot de best presterende landen van de Europese Unie. Wie de studie nader analyseert, ziet ook dat er in West-Vlaanderen een spectaculaire stijging heeft plaats gevonden tussen 2010 en 2020. Die trend was manifest in alle arrondissementen.   

Lees verder op de site van Made In