Om de economische relance een duwtje in de rug te geven heeft de federale regering een nieuwe tijdelijke RSZ-korting in het leven geroepen, ook wel een ‘doelgroepvermindering’ genoemd. Concreet voorziet men een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen voor elke werkgever bij wie de tewerkstelling in het derde kwartaal gestegen is tegenover het eerste kwartaal van dit jaar. Daarnaast worden ook voor de hotel-, reis- en evenementensector specifieke doelgroepverminderingen voorzien.

Lees verder op de site van Titeca