Als u na uw loopbaan als zelfstandige comfortabel wilt blijven leven, zal u in vele gevallen niet rondkomen met het basispensioen dat via uw sociaal statuut werd opgebouwd. Het basispensioen van een zelfstandige ligt namelijk vaak een stuk lager dan dat van een werknemer. Om die reden beginnen vele zelfstandigen reeds vroeg met de opbouw van een aanvullend pensioen. Het meest gebruikte, en fiscaal vriendelijkste, instrument hiervoor is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Wij lichten u in dit artikel graag de krijtlijnen toe. Het bericht Spaar nu op een fiscaalvriendelijke manier voor uw pensioen – het VAPZ #flameeamppartners-accountantsenbelastingconsulenten