Ingezonden op vr, 28/01/2022 - 10:55 De sociale bijdragen worden in een eerste fase voorlopig berekend op het netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Voor bijdragejaar 2022 is 2019 bijgevolg het refertejaar. Je kan er echter voor opteren om hogere of lagere voorlopige bijdragen te betalen. In een tweede fase, wanneer de beroepsinkomsten van het #codaboekhoudersenfiscalisten

Lees verder op de site van Coda Boekhouders en Fiscalisten