Digitalisering en automatisering, Cloud, Artificiële Intelligentie, Machine Learning… De boekhoudwereld ondergaat momenteel een transformatie. Tegelijk zijn ook de verwachtingen van klanten, onder invloed van die nieuwe technologieën, volop in verandering. Boekhouders moeten zich dus aanpassen en, geholpen door technologie, evolueren naar een rol van business consultant die bedrijven gericht financieel advies verstrekt – doen ze dat niet, dan zijn ze op termijn gedoemd achter te blijven.

Lees verder op de site van Bloovi