Jaar na jaar stijgt het aantal expats dat een fiscaal gunstregime geniet in België. In het begrotingsakkoord van 2022 heeft de Belgische regering beslist om de fiscale voordelen van expats in te perken met ingang vanaf 1 januari 2022. Ze doet dit door het systeem nu op te nemen in de wet en strikte beperkingen op te leggen. In de nieuwe regeling zijn er een aantal belangrijke wijzigingen.

Lees verder op de site van Vandelanotte