Het jaar van Stijn de Jong: "Er komen nog meer jaren aan die in het teken zullen staan van 'aanpassen en verandering'. Zij die hier het beste mee omgaan zullen 'winnaars' zijn".

Wie ben je?

Stijn de Jong, gepassioneerd door alles wat te maken heeft met Ondernemen en Accountancy en met name waarop deze werelden steeds meer (en beter) op elkaar moeten aansluiten om de kans op winst en succes te vergroten. Vanuit mijn rol als Marketeer bij Partena Professional probeer ik hier dagelijks aan bij te dragen.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

We zien de afgelopen 2 jaar dat het in veel sectoren steeds moeilijker is om vacatures ingevuld te krijgen. Werknemers worden namelijk steeds kritischer ten opzichte van de werkgevers. Werkgevers moeten zich aanpassen of heruitvinden om weer relevant en aantrekkelijk te zijn. Dit geldt ook - of zelfs nog wel meer - voor accountantskantoren met een visie voor de lange termijn. De nood aan transformatie en verandering reikt dus veel verder dan enkel een digitale transformatie. Men is zich hier over het algemeen te weinig van bewust...

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Het grootste gedeelte van diegenen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de sector zal hierop antwoorden door te wijzen op het gebrek aan tijd, het tekort aan handjes, de snel veranderende wet- en regelgeving en de digitale transformatie. Persoonlijk ben ik met name benieuwd naar de toenemende mate van samenwerking in de sector. Niet enkel tussen accountants onderling door middel van fusies en overnames, maar het samenwerken tussen de verschillende stakeholders in het netwerk rond de ondernemers in het algemeen. De accountants zijn hier slechts een onderdeel van... We moeten veel meer bezig zijn met de vraag hoe al deze kleine radertjes met elkaar in verbinding gebracht moeten worden om tot meer efficiëntie - en dus tijdwinst - te komen. Daar ligt de grootste uitdaging. Probleem is wat mij betreft dat ieder te veel op zichzelf gefocust is en niet genoeg bezig is met het grotere geheel. Samenwerking en verbinding, daar ligt de sleutel van het succes.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

De meest wijze, of misschien beter een 'waarschuwing' kwam van een Belgische CEO. Hij voorspelde mij dat mijn ideeën rond veranderingen voor de accountancysector, gekoppeld aan de sociale partners waar wij als Partena Professional onderdeel vanuit maken, met name hinder zullen ondervinden of vastlopen door toedoen van heilige huisjes en achterkamertjespolitiek. Hij heeft hier tot dit moment (helaas maar waar) 100% gelijk in gehad. Verandering, zelfs met de beste intenties, stuit op verschillende niveaus op weerstand uit de meest onverwachte hoeken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Veel succes, handjes en tijdwinst. Kortom... het allerbeste! Maar... een groot deel hiervan kan enkel door de mensen in de sector zelf in gang gezet worden.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Men moet in de spiegel kijken en zelf willen veranderen om vooruitgang te boeken. Anderen de schuld geven of enkel maar klagen over hetgeen jou frustreert lost niks op! Tenslotte is ieder de regisseur van zijn of haar succes. Er zijn genoeg goede voorbeelden van accountants die de zaken al totaal anders aanpakken om lering uit te trekken. Niet veranderen en door doen zoals nu is volgens mij voor een groot deel van de accountants in België niet de meest verstandige keuze.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Nog meer focussen op hetgeen ons als bedrijf uniek maakt. Daarom zal Partena Professional zich nog harder inzetten om zich als organisatie te onderscheiden van de concurrentie met een 'menselijke en persoonlijke aanpak', ondersteund door gebruiksvriendelijke digitale tools. Goede dienstverlening is uiteindelijk hetgeen waar men om vraagt en waar men blij van wordt. En ja, dat er af en toe iets mis gaat, dat is normaal. Ondernemerschap draait voor 80% (of misschien wel meer) om de mensen achter de onderneming. Ons doel is om zoveel mogelijk Belgische ondernemers en bedrijven steeds maar weer proactiever te ondersteunen, zodat hun project of onderneming succesvol zal zijn.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Alle ondernemers en accountants in België wens ik veel sterkte toe voor 2023. Een jaar dat wellicht nog meer uitdagingen zal gaan bieden door de hogere energieprijzen, de toenemende loonkosten en de afnemende koopkracht van de consument. Bezint eer gij begint en laat u vooral goed adviseren door experts om valkuilen en onnodige financiële risico's uit te sluiten.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Toen ik klein was heb ik meerdere malen naar de film 'Gandhi' gekeken. Deze man is en blijft voor mij een bron van inspiratie doordat hij niet zelfzuchtig was. De wijze woorden "De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht", waren destijds al veelzeggend, maar worden zelfs 75 jaar later nog maar weinig in de praktijk toegepast.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Ik zou het mooi vinden wanneer wij (de sociale kantoren van België, waaronder Partena Professional) in 2023 via een centrale datahub kunnen starten met het delen van klantgegevens op een gestandaardiseerde en uniforme manier, met als doel dat accountants minder tijd verliezen aan het verzamelen en interpreteren van deze gegevens... en dus meer tijd hebben om van toegevoegde waarde te zijn voor hun klant (met advies bijvoorbeeld). De manier waarop dit momenteel gebeurt is niet klantvriendelijk en al zeker niet in het (groetere) belang van ondernemend België en al die mensen die hier als accountant aan verbonden zijn.

Bedankt Stijn, voor dit interview en jouw visie. Veel succes in 2023! We zien je zeker terug in de MeerDanCijfers-shows?

Lees verder op de site van AccountancyVandaag