Verplicht telewerk

Tijdens het laatste overlegcomité heeft de regering verplicht telewerk terug ingevoerd.   Tot en met 12 december is iedere werknemer verplicht 4 dagen per week thuiswerk te verrichten.  Vanaf 13 december zijn er 3 verplichte telewerkdagen.   De werknemers hebben  zo één , respectievelijk twee terugkommoment(en).  De werkgever dient erop toe te zien dat deze momenten gespreid worden over de werkdagen, zodat niet alle werknemers op éénzelfde dag aanwezig zijn.

Lees verder op de site van Decostere