Het probleem van niet-gecertifieerde beroepsuitoefenaars is afgelopen vijf jaar allerminst afgenomen. De klachten die de Economische Inspectie ontving, betroffen vooral over ongekwalificeerde vastgoedmakelaars, fiscale adviseurs en boekhouders. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Zelfstandigen Clarinval op een vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick. Zij roept het parket op om meer in te zetten op de vervolging van niet-gekwalificeerde beroepsuitoefenaars.

Tussen 2016 en 2020 ontving de Economisch Inspectie liefst 1084 klachten over niet-erkende vastgoedmakelaars, 495 over boekhouders of belastingadviseurs, ongeveer 125 over architecten en 13 over landmeters. Voor niet-erkende psychologen gaat het over 51 klachten tussen 2016 en 2021. De cijfers vertonen geen dalende trend, ook niet in de coronaperiode.

Lees verder op de site van CD&V